"Vi är väldigt glada att affären gått i lås. Det ger oss möjlighet att själva förfoga över hela skadeprocessen samt att bredda verksamheten ytterligare", säger vd Jonas Månsson.

Övertagandet kommer att ske från och med den 1 oktober 2019. Beskedet
mottogs positivt och samtliga anställda kommer att erbjudas anställning och är
välkomna till Söderbergs. Eftersom Söderbergs växer, behöver fler medarbetare
anställas och rekrytering kommer att påbörjas inom kort.

För mer information:
Kontakta vd Jonas Månsson, 011-280117