Wilzéns grundades 2001 och har tack vare hög kvalitet och hårt arbete vuxit i volym och lönsamhet genom åren.
Nu tar bolaget nästa steg och tillsätter en extern styrelse.
- När jag startade bolaget 2001 gick alla kontakter och beslut via mig, säger Andreas Wilzén, ägare och grundare av bolaget. De senaste åren har jag använt ett advisory board som bollplank, men nu är vi i en fas där jag vill ha en extern styrelse som stöd.
Förutom Andreas Wilzén består styrelsen nu av Eva Holmgren, jurist med stor erfarenhet inom HR och Staffan Olofsson, verksamhetskonsult och civilingenjör inom industriell ekonomi. Till ordförande har Roger Ekström, marknadsekonom med gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat fastighetsbranschen, utsetts.
- Jag ser fram emot att vara del av företagets framtida resa, säger Roger Ekström. Det är ett naturligt och moget steg av en duktig entreprenör att tillsätta en styrelse med externa ledamöter som kan bidra till struktur och utifrån perspektiv.

- I framtiden kan jag se att styrelsen kompletteras med ytterligare någon extern kompetens, men jag är mycket stolt och glad över de styrelsemedlemmar som nu accepterat uppdraget, avslutar Andreas.

Linköping 2019-09-05
Kontaktpersoner
Andreas Wilzén, vd, 0709 – 30 05 70
Roger Ekström, ordförande, 0708 – 16 07 10


Wilzéns grundades som ett byggbolag 2001 av Andreas Wilzén. Bolaget, som omsätter cirka 300 mnkr, utvecklas ständigt och består nu av Wilzéns Bygg AB, Wilzéns Mark AB och Wilzéns Måleri AB. Våra cirka 100 medarbetare har olika kompetenser och specialiteter. Det ger oss möjlighet att bilda arbetsgrupper med exakt den sakkunskap som krävs för varje uppdrag. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, med hög yrkesstolthet och ett trevligt bemötande.