Nu är det klart hur de 1,8 miljonerna i Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – ska fördelas.
– Det känns väldigt roligt och stimulerande att på detta vis kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för utveckling av bygden, säger vd Johan Widerström.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – kom till på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i Kinda-Ydre Sparbank.

– Den här satsningen ligger helt i linje med vårt stora samhällsengagemang. Kinda-Ydre Sparbank är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att ge näring och växtkraft som gynnar utvecklingen av vår bygd. Vi är kundernas bank, utan andra ägarintressen, säger Johan Widerström.

Totalt skickades 44 ansökningar in till Kinda-Ydre Sparbank. 26 av dem, d v s mer än hälften, tilldelas bidrag ur Idéfonden. De beviljade projekten är jämnt utspridda i Kinda och Ydre kommuner.

Det är betydande belopp som fördelats. De tre föreningar som beviljats mest pengar är: Torpa AIS (200 000 kronor), Hägerstad-Kettilstad Hembygdsförening (150 000) och Kinda Ridklubb (140 000).

Fördelningen har varit ett gediget jobb för fondkommittén, med representanter för den lokala bankens huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansökt ska kunna genomföra projektet själva.

– De projekt som beviljats pengar handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Jag ser fram emot att följa många nya och spännande projektarbeten, som kommer att märkas och sätta fart på bygden, säger Johan Widerström.

Fondpengarna delas ut i samband med att projekten genomförs. De 1,8 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.