Den nya ägaren Karin Käverö har ett tidigare flerårigt förflutet inom besöksnäringen i Östergötland.

Företaget kommer att drivas på liknande sätt som tidigare och även här är hela familjen involverad. Det noga utprovade succéreceptet på våfflor är givetvis överlämnat till de nya ägarna, som också har planer på att utöka caféet med egenhändigt komponerade specialiteter.

En del förändringar kan besökare och kunder alltså förvänta sig. Den tidigare personalen kommer att arbeta kvar i det nya företaget.