Debatt Styrelsen är den resurs i ett företag med störst makt att hålla kurs mot framtiden. Styrelsen fattar avgörande strategiska beslut som ska säkra bolagets välgång och framgång. Regionens styrelseledamöter är till 82 procent män och till 18 procent kvinnor, enligt en undersökning bland 350 vd:ar i regionens företag. Det är uppenbart att regionens valberedningar inte fiskar i hela kompetenspoolen.

Stadigvarande förändringar går ibland långsamt, och det kan finnas en poäng med det. Men på området jämställdhet i bolagsstyrelser och på ledningsnivåer, finns all anledning till självkritik. Utvecklingen går framåt, det har aldrig varit fler kvinnor i bolagsstyrelser och ledningsnivåer som nu, men takten är för långsam.

Undersökningen, som genomfördes för fjärde gången sommaren 2018, visar att de företag som har en kvinnlig vd också har en mer jämställd styrelse. Storlek på företaget spelar också roll, större företag är mer jämställda i styrelserummet än de mindre. Glädjande i årets undersökning är att 66 procent uppger att de arbetar för en jämställd styrelse, vilket är en förbättring från tidigare år. Samtidigt söker man främst nya styrelseledamöter internt genom ägare och personliga nätverk. Det är inte att fiska i hela kompetenspoolen!

50 procent av de vd:arna som svarat, anser att styrelsen de rapporterar till är aktiv. Kanske hade siffran varit en annan om frågan istället riktats till ordförande? Oavsett verkar det finnas många styrelseledamöter som självmant borde ställa sin plats till förfogande, och därmed öppna upp för rörlighet med jämställdhet i sikte.

Det händer att valberedningar hävdar att det är svårt att hitta kvinnor som både vill och har rätt kompetens för ett styrelseuppdrag. Nonsens! För att tydligt sätta ljus på regionens hela utbud av styrelsekompetens finns 100-listan - en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor som med kunskap och erfarenhet kan bidra i regionens bolagsstyrelser.

Det vetenskapliga underlaget för att jämställdhet gynnar tillväxt, ökar för varje år. Se över din styrelse och din ledning! Och när du ändå är i farten, se även över sammansättningen i valberedningen. Det är nämligen ett lågvattenmärke, med endast 13 procent kvinnliga ledamöter. Men den riktiga jumboplatsen tillhör ordförandeskapet. Av landets ordförande är färre än 10 procent kvinnor. Det är för dåligt! Enfald är ute, mångfald hör framtiden till.