– Det visste vi när vi tog över verksamheten som handlar om att med minsta möjliga insats förvalta kommunens nät och med små enkla medel jobba för att förbättra det, säger bolagets vd Torbjörn Swahn.

Bolaget ägs av kommunen och är ett systerbolag till Vimmerby Energi- och Miljö AB. Under året har 101 privatkunder och 21 företag anslutit sig. Totalt har nätet 1 517 anslutningar, varav 658 är aktiva.

– Vi jobbar främst med att dra in fiber till Vimarhems fastigheter i kransorterna. En del har fått, andra står på tur. Vi hoppas klara så mycket som möjligt under året. Det krävs bland annat en större grävinsats mellan Frödinge och Locknevi som vi håller på att handla upp, säger Torbjörn Swahn.

Underskottet täcks upp med koncernbidrag från kommunens förvaltningsbolag.