– Det känns jätteroligt att vi, Valdemarsviks kommun, får den här positiva uppmärksamheten via EU-projektet. Vi pratar om ett pionjärarbete när det gäller att räkna in personer långt från arbetsmarknaden, uppger projektledaren Susanne Hamilton

Gardens of Possibilities är ett så kallat Intereg Central Baltic-projekt som arbetar med att anlägga en trädgård. Projektet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Åland och Lettland, med stöd till kustkommunerna i området.

Målgruppen är ett 30-tal långtidsarbetslösa med risk för livslång utslagning. Syftet är att stoppa och bryta social utslagning genom sakkunskaper och nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vägen dit nås genom att varva trädgårdsarbete och kompetensutveckling med individuellt stöd och praktiska uppgifter.

– Att projektet lyftes fram som ett gott exempel på samverkan med andra länder kändes bra. Flera kommenterar vi fick till oss från besökare var att det här borde alla kommuner göra. Andra som kom fram ansåg att upplägget gör skillnad så att projektdeltagarna får en meningsfull vardag. Högskolan i Gävle frågade oss hur de – med våra erfarenheter om Gardens – kan utveckla utemiljöer som äldreboendena använder, säger Susanne Hamilton.

Möjligheternas trädgård – belägen mellan bygdegården och Åbäcksholm i centralorten – har en projektbudgeten för trädgård med växthus på drygt 800 000 kronor. Kommunens del i sammanhanget är 270 000 kronor. I Valdemarsviks finns även EU-projekten Coast4us och Smart Marina som skapar en detaljplan för Ekön respektive förbättrar hamnen i Fyrudden.