– Vi tyckte att vi hade kört hackathons så länge att de inte gick att utveckla mer. Framför allt var det för mycket av en tävling. Och deltagarna var generellt väldigt tekniskt inriktade, som programmerare och liknande. I stället har vi frågat företagen i parken vilka problem och utmaningar de har. Och det svaren har gemensamt är hållbarhetsfrågor. Eller som företaget Nira dynamics uttryckte det: ”Vi kan utveckla ny teknik, men vi är inte lika bra på att rekrytera kvinnliga medarbetare”, säger Lena Miranda, vd för Science park Mjärdevi.

Nu använder man erfarenheterna från East Sweden hack och gör ett helt nytt koncept. Man låter helt enkelt företag i parken bestämma ett ämne som man vill ha snabbutrett. Science park-organisationen står för arrangemanget och rekryteringen av kompetens.

– Men vi kopplar det till FN:s 17 globala mål om hållbarhet, eftersom vi vet att de handlar om utmaningar som företagen i hela värden står inför. I Science park Mjärdevi kommer vi att jobba mycket mer för att integrera hållbarhetstänket i allt vi gör: Utmana bolagen till att göra valda globala mål till en integrerad del av sin affärsmodell, använda parkens infrastruktur för att testa nya lösningar som bland annat mobilitet, energieffektivisering och minskat matavfall. Men framför allt bidra till att försöka inspirera fler människor till att ändra beteende mot en mer hållbar livsstil.

Med start på fredagskvällen och under det stora evenemanget ”From Vallastaden with love i helgen” kommer det därför att sitta 20 specialrekryterade personer med vitt skilda kompetenser – allt från affärsutveckling till teknik – och lösa problemet med att rekrytera fler kvinnor till teknikföretag. Problemlösarna får nya kunskaper och erfarenheter, och kan vänta sig fina priser efteråt. Det är Nira dynamics som har beställt själva uppgiften, och äger därför resultatet under den första tremånadersperioden efter evenemanget, som också till stor del finansieras av Nira. Men meningen är att uppgiften och evenemanget ska gynna hela parken och att lösningarna på så vis också kan få globala verkningar.

– Vi kallar konceptet för ”Global impact jam”. Nu hoppas vi på att flera företag vill delta i arbetet med ett Global impact jam, säger Lena Miranda.