Det svarar Niclas Karnhill, presschef på IP-Only, i ett mailsvar.

– Ja, om det görs efter besked om fiberutbyggnad.

Så är det alltså i det aktuella fallet och därför anser Ip-Only att Eva Lindahl nu måste betala pengarna, trots att det snart gått tre år sedan avtalet ingicks.

Men ni har ju inte levererat inom 24 månader – som det också står i avtalet att ni ska göra?

– Först och främst beklagar jag förseningen. Samtidigt är det viktigt att veta att fiberprojekt ofta tar lång tid, inte minst på landsbygden där många tillstånd måste sökas för att överhuvudtaget få utföra grävarbeten. Dessa tillstånd har tagit längre tid än vad både branschen och vi kunde förutse, och därför har det dessvärre blivit förseningar i fiberbranschen, även för oss. Denna långsamma tillståndshantering har gjort att fiberutbyggnaden i området i Vikbolandet blivit försenat, menar Niclas Karnhill som hänvisar till en annan avtalspunkt:

– Vi har ett avtalsvillkor där det står ”överenskomna leveranstider förutsätter […] att installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av IP-Only”. Det innebär att leveranstiden kan bli betydligt längre än förväntat om man stöter på oförutsedda hinder, vilket den långa tillståndshanteringen har varit.

Varför har ni den här avgiften?

– Då vi har gjort stora investeringar i området genom att vi har projekterat, planerat och byggt både stam- och accessnät måste vi, precis som andra fiberaktörer, ha kompensation för dessa kostnader för att kunna investera alla de miljoner kronor som vi gör på landsbygden, säger Niclas Karnhill.

När det gäller det "avtal" som Ip-Only hänvisar att de har med Konsumentverket, säger han så här:

– Det stämmer att vi har kontinuerliga och konstruktiva samtal med såväl Konsumentverket som Telekområdgivarna om våra avtal, inte minst när vi förändrar dessa. Men däremot har vi inte något gemensamt avtal

En ovanligt kall och lång vinter/vår förra året försenade Ip-Onlys arbete på Vikbolandet. I juni gick man dock ut och berättade att man nu var på gång att dra fram fiber till 3 500 hushåll under 2018 och 2019.

Hur har det gått med det?

– Vi har anslutit 1 200 hushåll, vilket betyder att 2 500 personer kan surfa på höghastighetsfiber just nu. Vi kommer att öka utbyggnaden ytterligare under 2019, säger Niclas Karnhill.