LÄS MER: Pristet för inget internet: 6900 kronor.

Runt 7 000 kronor. Så mycket får den som sagt upp sitt avtal med IP-Only betala. Bolaget hävdar att man har rätt att ta ut avgiften om arbete har påbörjats. Enligt Konsumentverkets vägledning bör kunderna få avsluta utan kostnad om det inte har skett någon inkoppling inom avtalstiden. Vägledningen är framtagen tillsammans med bland annat IP-Only.

Mattias Grafström är vd för organisationen Telekområdgivarna, som bevakar konsumentfrågor inom telekombranschen.

Artikelbild

| Magnus Karpe är jurist på Konsumentverket.

– Avslutar kunden när arbetet är pågående är det kanske rimligt att ta ut avbeställningsavgiften. Men har det tagit 24 månader och inget har levererats kan jag inte se att kunden ska betala. Man har köpt något som man inte har fått, säger han.

Till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har det kommit 83 anmälningar från missnöjda kunder till IP-Only sedan hösten 2015, men nämnden har ännu inte prövat något fall juridiskt. Konsumentverket har under de tre senaste åren fått in klagomål mot IP-Only från sammanlagt 102 personer. Många handlar om avgiften som bolaget vill ta ut. Magnus Karpe är jurist på Konsumentverket.

– Avtal ska hållas och har inte bolaget kopplat in fiber inom 24 månader så är de i dröjsmål. Då har konsumenten som huvudregel rätt att häva avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om det har inträffat något som är helt utanför bolagets kontroll så finns det vissa möjligheter för bolaget att förlänga tiden för leverans men vad som är utanför bolagets kontroll ska tolkas restriktivt. Ett företag känner till sin bransch och vad som krävs för att kunna leverera sin produkt.

Just 24 månader är en rekommendation från Konsumentverket. Så lång leveranstid/bindningstid är rimlig enligt verket. Men samtidigt är det just bara en vägledning. Enligt Mattias Grafström behöver något göras beträffande vägledningen eftersom den inte följs.

Artikelbild

| Mattias Grafström är VD för organisationen Telekområdgivarna, som bevakar konsumentfrågor inom telekombranschen.

– Ja. Och vi väntar också på att Allmänna Reklamationsnämnden tar ett praxisbeslut om avgifterna. Just nu är det inte så tydligt vad som gäller. Det skulle behövas en praxis om vad som gäller. Vår bedömning är att konsumenter som inte fått anslutning inom avtalstiden har rätt att avsluta utan att det ska kosta något, säger Mattias Grafström.

Magnus Karpe från Konsumentverket håller med om att det skulle behövas en klargörande praxis. Han menar att IP-Only tolkat skrivningarna om händelser utanför bolagets kontroll för generöst. På frågan vad den som får avbeställningsavgiften ska göra är han tydlig.

– Jag tycker att man ska kontakta företaget. Kan man inte komma överens tycker jag att man ska vända sig till sin konsumentrådgivare och ta hjälp. Det kan vara bra att anmäla till ARN, säger han.

Anser du att det finns skäl att revidera den vägledning om fiber som ni har skapat tillsammans med branschen?

– Problemet vi upplever ligger utanför vägledningen som den nu är skriven. Eventuellt behöver skrivningarna skärpas om när leverantören kan ha rätt att ta ut avgiften. Det kanske kan bli ännu klarare att det ska krävas väldigt mycket att en händelse har varit utanför leverantörens kontroll, säger Magnus Karpe.