Where´s the music är inte bara en festival utan också en konferens för musikbranschen. En av punkterna var ett panelsamtal om de uppmärksammade sexualbrott som skett under flera stora festivaler förra året och vad som kan göras åt dessa brott. Panelen bestod av arrangörer för Bråvalla och Putte i parken, en representant från RFSU och en journalist på TT. Kriminologen Nina Rung var moderator för samtalet och inledde med statistik över anmälda sexualbrott på några av de största musikfestivalerna. Till exempel nämnde hon de fem anmälda våldtäkterna på Bråvalla förra året.

– Det är skittråkigt. Man känner sig så hjälplös. Man försöker förstå varför folk gör det, vi är ju på festival för att ha kul. Varför vill någon person göra något som någon annan inte har gått med på. Det här är ju också ett samhällsproblem, inte bara ett festivalproblem, säger Pantea Moafi, logistikansvarig på Bråvallafestivalen.

Festivalarrangörerna uttrycker en uppgivenhet kring det mediala fokuset som blivit kring sexualbrotten.

– För att få en mer nyanserad bild av debatten hade jag velat att man upplyser besökare och deras föräldrar om vad som faller under termerna sexuella övergrepp och våldtäkt, något som kan göras även ihop med media. När man läser om en våldtäkt på en festival i tidningen kanske man undrar varför ingen gör något, men man vet inte var ramarna går någonstans. Det handlar om att upplysa, utan att för den delen förminska problemet, säger Niclas Lagerstam, grundare av Putte i parken.

Tydligare information i festivalernas egna kanaler, på hemsidan, biljetterna, i bajamajorna eller på plakat där besökarna kan läsa om festivalens policy och uppmuntra till civilkurage var några förslag som diskuterades.

– Jag tror mycket på att ha något fysiskt som man ser på plats, en trygghetsmätare eller ett plakat. Jag tror man reagerar mer om man ser något fysisk och som kan finnas i besökarnas medvetande hela tiden, säger Pantea Moafi.

– Ett plakat kan vara en bra idé, men det kan finnas en fara om man talar till halva besöksantalet som potentiella förövare. Jag tror att gruppen som begår de här handlingarna inte kommer att tilltalas av information som säger vad som inte är okej. Då är det bättre att pusha i en positiv riktning och använda positivt laddade ord. Att arbeta för att festivalen ska ha en positiv anda och en omtänksam miljö med budskapet "känn inte att du är misstänksam, utan känn att du är omtänksam", säger Pelle Ullholm, sakkunnig på RFSU.