Företagen som driver lekland ska själva kontrollera säkerheten på anläggningarna, men Konsumentverket gör ibland stickprover. Myndigheten har nu granskat 16 lekland i Sverige och kommit fram till att det råder allvarliga säkerhetsbrister.

– Än har det inte inträffat något dödsfall, men risken finns, säger Anna Strandberg, utredare inom produktsäkerhet på Konsumentverket.

Konsumentverket har besökt åtta lekland och ytterligare åtta ombads själva skicka in information – bland dessa fanns Busfabriken i Norrköping. Men Busfabriken har ännu inte inkommit med allt det material som efterfrågats.

Artikelbild

| Konsumentverket har ännu inte fått all information om säkerheten på Busfabriken.

Bland annat gäller det ett protokoll från den besiktning som årligen ska utföras. Protokollet skulle ha varit inlämnat till Konsumentverket senast den 28 juni, men har ännu inte kommit in. I ett mejl till oss hävdar dock Sylvia Literska, driftschef för Busfabriken i Norrköping, att protokollet har blivit inskickat.

Hon skriver också att de gör skriftliga säkerhetskontroller dagligen och även arbetar fram ett digitalt säkerhetssystem.

Konsumentverket konstaterar också att anmälningarna om olyckor på lekland ökat kraftigt de senaste åren – detta trots att de menar att de bara får information om en bråkdel. Från Busfabriken i Norrköping finns två anmälningar: en från 2012 och en från 2010. I det inskickade materialet uppger de att det även inträffat två olycksfall de senaste två åren. Båda dessa rör benbrott. Det framgår inte vad som inträffat, men Sylvia Literska skriver till oss att det berodde på att "barnen landade fel på trampolinerna".

Lekland har en skyldighet att rapportera olyckor till Konsumentverket om de beror på utrustning eller säkerhetsrutiner. Om de underlåter att rapportera en olycka kan myndigheten utfärda en sanktionsavgift. Eftersom de ännu inte vet hur olyckorna på Busfabriken gick till kan de behöva titta vidare på det, säger Anna Strandberg.

Konsumentverket inväntar nu svar från Busfabriken för att kunna klarlägga hur det ser ut med säkerheten. Myndigheten kommer också fortsätta granska lekland.

Kan man känna sig trygg med att ta med sig barn till lekland?

– Ja, man ska inte behöva känna det ansvaret som vuxen – det är företaget som har ansvar för säkerheten. Men man ska ta del av säkerhetsregler och följa dem. Ser du något som verkar farligt så prata med företaget och anmäl till Konsumentverket, säger Anna Strandberg.