KO har genom en tillsyn uppmärksammat brister när det kommer till hur Ideal of Sweden beskriver viss information på in webbsida angående ångerrätt, reklamation och information om alternativ tvistlösningsnämnd.

Bland annat står att produkten ska vara i "väsentligen oförändrat skick" för att företaget ska återbetala varor. Detta ska enligt KO ha avskaffats 2011 till följd av att EU:s konsumentsrättsdirektiv genomfördes i svensk rätt. Enligt KO:s granskning finns inte heller information om hur konsumenten ska gå tillväga för att utnyttja sin ångerrätt. Det finns exempelvis ett standardformulär på KO:s webbplats, vilket det saknas information om på Ideal of Swedens hemsida. Det står även på webbsidan att konsumenten ska rapportera till transportören om varan skadats. Men det stämmer inte – det är säljaren som ska underrättas, enligt KO. Även tiden för denna kontakt är felaktig. Enligt konsumentköplagen har köparen två månader på sig att meddela fel, på hemsidan står det 30 dagar.

Nu har Ideal of Sweden fram till den 21 december på sig att yttra sig om KO:s granskning. Därefter tar KO ställning till om några ytterligare åtgärder ska vidtas.