Samling sker vid Fornåsa kyrka för deltagare i Fornåsa-Lönsås hembygdsförenings byavandring. Föreningen har ordnat byavandringar vid två tillfällen tidigare. Tanken med aktiviteten är att nyinflyttade ska kunna få ta del av Fornåsas moderna historia, men i minst lika hög grad lockar det gamla Fornåsabor att träffas och dela minnen från hur det såg ut för 50–60 år sedan.

Den historia deltagarna får ta del av sträcker sig drygt 100 år tillbaka i tiden.

– 1897 kom järnvägen hit och därifrån kan man säga att vi börjar. Hade inte den kommit hade Fornåsa bara varit en kyrkby, säger Ulf Kindgren som leder vandringen.

Artikelbild

| Vandring. Ulf Kindgren berättar och leder gruppen genom Fornåsa och dess historia.

Men dagens aktivitet startar inne i Fornåsa kyrka där Arne Ekholm berättar om kyrkan historia och visar upp de ursprungliga kyrkmålningarna som finns kvar uppe på kyrkans vind.

Vandringen leds av Ulf Kindgren som lotsar gruppen genom Fornåsa och gör stopp för att berätta om hus som funnits och hus som haft olika funktion genom åren. Vid varje stopp visas samtidigt gamla bilder på hur det sett ut en gång i tiden.

Platser för banker, affärer, postkontor, Försäkringskassa, mekanisk verkstad, mejeri och plastfabriken pekas ut. Till och med en radioaffär har det funnits i Fornåsa.

Sockerbetstransporter var viktiga för järnvägen. När sockerbetsfabriken i Linköping lades ned 1955 blev järnvägen inte lönsam längre.

Artikelbild

| Samling. Byavandringen startade med samling utanför kykan i Fornåsa.

– Sista tåget till Motala gick i november 1962, säger Ulf Lindgren.

Rundvandringen avslutas med fika i hembygdsgården Fornåsdal.