42 procent av småföretagarna vobbar när barnen är sjuka, i stället för att vabba. De stannar alltså hemma med barnen och jobbar. Det visar en undersökning från ekonomiföretaget Visma.

På ett större företag kan personal täcka upp för andras arbete, en möjligheten som ofta saknas i ett mindre.

I Östergötland finns runt 16 000 småföretagare och David Bergman, ägare av Storbildsfabriken och vice ordförande för Företagarna i Linköping, är en av dem.

Artikelbild

| Dagens arbetsmarkand och tempo ställer högra krav på närvaro, säger David Bergman.

– Jag tar nästan aldrig ut vab-dagar. Det krävs att jag jobbar hemifrån när det finns så mycket att göra. Jag hinner inte ta en dag ledigt.

I värsta fall riskerar småföretagare skadeståndskrav och att avtal bryts. En av tre känner att de därför måste vara tillgängliga för sina kollegor och kunder.

Strax över häften som väljer att jobba hemifrån tycker att det fungerar att ta hand om barnen samtidigt. För andra blir det en för stor utmaning. Sex av tio småföretagare uppger att deras partner sköter vabbandet.

– Det blir ett dubbelfel när man vobbar. Egentligen borde man ta en vab-dag istället för att göra ett halvdant arbete hemma, vilket det oftast blir. Men man måste hålla många bollar i luften på ett företag. Då går det inte att låta sig påverkas för mycket av att andra familjemedlemmar finns omkring en, säger David Bergman.

Artikelbild

| David Bergman känner igen sig i att småföretagare struntar i vab-dagar och istället väljer att arbeta hemifrån.

– Trenden är att jobba mer och mer hemifrån. Med dagens arbetsmarknad och tempo krävs det för att inte halka efter för mycket.