Säljarna på bolaget har enligt domstolen satt i system att ringa äldre människor, vilket vi tidigare uppmärksammat. De har sedan gett sken av att de kan ge en extra rabatt på det telefonabonnemang som kunden redan har.

I själva verket har de sålt ett helt nytt abonnemang.

Målet har drivits av Konsumentombudsmannen och enligt denne har flera av dem som lurats berättat att de haft svårt att hänga med i säljarens svada. Flera av dem har också uppgett att de försökte berätta för säljaren att de hör dåligt. Gemensamt för dem är också att de uppfattade samtalet som att det kom från det bolag som de redan var kunder hos.

Artikelbild

Domstolen slår fast att dessa metoder måste upphöra.

Om Seniortelefoni fortsätter så hotar ett vite på 500 000 kronor för bolaget. Även bolagets ägare, Sofie Stopar, förbjuds att använda säljmetoden med ett personligt hot om vite på 250 000 kronor.

Av domen framgår också att bolaget ska betala böter, det som kallas marknadsstörningsavgift, på 50 000 kronor.

Bolaget och ägaren ska också solidariskt ersätta Konsumentombudsmannen för rättegångskostnader med 30 580 kronor.

Konsumentombudsmannen satte igång processen efter att Konsumentverket fått drygt 50 anmälningar med klagomål på Seniortelefoni. Under processens gång fortsatte klagomålen att komma in och sammanlagt finns 81 anmälningar mot Seniortelefoni Sverige AB. Samtliga från människor i åldern 72–82 år.

Sofie Stopar är ordförande i styrelsen, vd och ensam ägare av Senior service AB som i sin tur äger det nu aktuella bolaget Seniortelefoni. Av domen framgår att hon medger att det funnits brister i bolagets säljrutiner. Hon framhåller dock att de tre säljare som stått för samtalen inte längre jobbar kvar och att de numera åtgärdat de brister som fanns. I ett uttalande säger hon till oss: "Vi på Seniortelefoni Sverige AB accepterar domen i ärendet med KO, samt marknadsstörningsavgiften på 50.000. Domen avser gamla förhållanden och vi har sedan länge vidtagit rättelse."

Av domen framgår att Sofie Stopar under rättsprocessen uppgett att bolaget inte sålt några nya abonnemang sedan november 2017.

Konsumentombudsmannen hävdar dock att en säljare så sent som 4 januari 2018 fortsatte att hänvisa till ett bristfälligt säljsamtal när en kund ville häva avtalet.

Enligt Konsumentombudsmannens uppskattning har säljarna ringt minst 2 250 samtal där de lurat konsumenter.

Numera är det svårare att lura människor. Sen den 1 september gäller en ny lag som gör att det inte längre är möjligt för en säljare att ringa upp och sedan ingå muntliga avtal. Det krävs numera en skriftlig bekräftelse.

Däremot går det fortfarande att göra muntliga affärer, men bara om det är kunden som ringer upp säljaren.