– Det är ett beslut som har vuxit fram. Jag är i en sådan fas i livet att jag både kan och vill driva ett eget företag, säger Lövheim.

Hon startar ett bolag för att bedriva konsulttjänster inom opinionsbildning och uppdrag som moderator och föredragshållare.

Hur tycker du att verksamheten i handelskammaren har förändrats de senaste fyra–fem åren?

– Handelskammaren har skiftat från att bara arbeta med näringslivsfrågor och i viss mån kanske peka på vad som är fel, till att sitta med vid bordet och diskutera lösningar. Vi har startat nätverket för Ostlänken med vårt East Sweden infra cluster, vi har initierat diskussioner om hur vi löser kompetensförsörjningen, hållbarhetsfrågor eller om könsfördelningen i bolagsstyrelser.

Anna Lövheim är kvar i tjänst fram tills den 30 november och rekryteringen av ersättare är påbörjad.

– Vi tackar Anna för våra gemensamma år och önskar henne lycka till, säger vd:n Johanna Palmér.

Behöver Handelskammaren en näringspolitisk chef?

– Ja, vi har haft stor nytta av Anna Lövheims kompetens och kunskaper om hur det politiska spelet fungerar. Flera av oss har liknande kunskaper men det behövs någon som leder arbetet. Vi kommer att rekrytera en ny person, men vi kanske förändrar uppdraget lite grann, säger Johanna Palmér.

Östsvenska handelskammaren är en av landets snabbast växande, och närmar sig nu 1 000 medlemmar.