Kinda-Ydre Sparbanks nya utvecklingsfond, Idéfonden, har väckt stort intresse. Över 50 ansökningar har skickats in till den lokala sparbanken som ska fördela 1,5 miljoner kronor med syfte att göra mesta möjliga nytta för bygden.

– Visst är det ovanligt att en bank genomför den här typen av projekt men för oss ligger det helt i linje med vårt breda samhällsengagemang. Kinda-Ydre Sparbank är kundernas bank, utan andra ägarintressen. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att ge näring och växtkraft som gynnar utvecklingen av vår bygd, säger vd Johan Widerström.

Jubileumsfonden blev en succé som fick stor uppmärksamhet. Under 150-årsfirandet 2016 fördelade Kinda-Ydre Sparbank fem miljoner kronor på 66 olika projekt. Den nya satsningen sker i samma anda.

Idéfonden har kommit till på initiativ av huvudmännen som representerar kunderna i banken. Beslutet om att avsätta 1,5 miljoner kronor till den nya fonden togs på sparbanksstämman den 25 april i år. När ansökningstiden nu gått ut har över 50 ansökningar kommit in. Den genomsnittliga ansökan är på drygt 100 000 kronor. Ansökningarna omfattar drygt 5,3 miljoner kronor och är spridda över sparbankens verksamhetsområde Kinda, Ydre och södra Linköping.

– De ambitiösa ansökningarna handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Det blir både stimulerande och tuff uppgift att utvärdera ansökningarna och fördela fondpengarna, säger Johan Widerström.

Utvärderingen görs i månadsskiftet augusti/september av nya Idéfondsrådet med representanter för Kinda-Ydre Sparbanks huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen görs utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansöker ska kunna genomföra projektet själva.

– Projekten som kommer att beviljas medel från fonden kommer att få pengar beroende på hur projektet är sammanställt. Det kommer att bli en utbetalning när projektet är slut eller flera utbetalningar under projektets gång, säger Johan Widerström.

De 1,5 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.