Räddningstjänst är på plats.

Händelsen uppges ha stor påverkan på trafiken, ett körfält är blockerat. Varningen gick ut klockan 18.02 på tisdagen och enligt trafikverkets prognos bedöms trafiken påverkas fram till klockan sju på kvällen

Uppdatering klockan 18:43: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.