Varningen gick ut 23.04 på söndagen och enligt trafikverket bedöms trafiken påverkas fram till strax innan midnatt

Uppdatering klockan 00:00: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.