Debatt Svar på debattartikeln ”Landsbygden tar hela Sverige framåt” den 29 mars.

Ja, jag önskar också en levande landsbygd och instämmer till större delen av er insändare. För mig är landsbygden upphov till möjliggörande av livet. Plus att här finns också lugn, ro och tystnad (bristvara idag). Tyvärr är ert mål att alla ska ha en uppkoppling (på 100mb/s redan 2020) mer förödande än livgivande för de gröna näringarna och för livet, om ni räknar med att lösa detta med trådlös teknik/uppkoppling. Däremot, satsar ni på fiber som man sedan också kopplar vidare med fiber, istället för en trådlös router (wi-fi), när den ansluts inne hos användare – ja, då blir förutsättningarna bra.

I Centerpartiets program står att man ska satsa på att bygga ut mobiltäckningen och att ”Vi behöver mobilnät som täcker hela Sverige och som klarar av att allt fler vill använda mobil teknik i högre utsträckning”.

Vad är priset, i hälsa och miljöpåverkan med trådlös teknik? Blir det verkligen en levande landsbygd?

De uppgifter ni får ta del av, från Strålsäkerhetsmyndigheten med flera myndigheter är att den trådlösa tekniken är ofarlig, stämmer inte. Vänligen ta del av Lennart Hardells information, bland annat genom att gå in på hans blogg. Lennart Hardell är professor i onkologi. Han har bidragit till att det cancerframkallande växtbekämpningsmedlet Hormoslyr förbjöds. Han har också publicerat flera uppmärksammade studier om hälsorisker, främst hjärntumörer, associerade med mobiltelefonanvändning.

Mig veterligen finns det ingen forskning som talar för att den trådlösa tekniken är ofarlig. Varför behövs då gränsvärden? Däremot finns en stor mängd forskning som talar om mycket negativ påverkan och risker för hälsa och miljö.

Vet ni hur man förhåller sig i andra länder till exempel i Italien, Frankrike och på Cypern, och varför har andra länder lägre gränsvärden?

Varför mår vi allt sämre? Är det inte dags att stanna upp och tänka över vad är det som är fel? Ska allt bara gå snabbare och snabbare? Hur påverkas vi, både av den trådlösa tekniken i sig själv och hur vi använder den?

Jag uppmanar er (politiker/beslutsfattare) att skaffa er egen kunskap i ämnet, inte bara den ni blir matad med från lobbyister från industrin.

Tar ni verkligen ansvar för de beslut ni fattar?

Jag rekommenderar er att ta del av denna intervju. Väl värd att lyssna till då den belyser nödvändiga frågeställningar gentemot industrins koppling till forskningen och den trådlösa teknikens påverkan rent fysiologiskt.

En sammanställning av forskningsrapporter finns här.

Då Centerpartiet säger sig värna om naturen är det kanske även av värde att ni tar del av nedanstående länkar, de belyser mikrovågsstrålning från trådlös teknik och 5G och dess hot mot insekter, fåglar, växter, ja allt levande:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/05/mikrovagsstralning-fran-tradlos-teknik-och-5g-ett-hot-mot-insekter-faglar-och-vaxter/

https://www.vagbrytaren.org/insektsdoden_folder_2018.pdf